Adunari Generale

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Softbinator Technologies SA, care a avut loc în data de 12 octombrie 2022, începând cu ora 11:00, la prima convocare.

Documente în limba română

Hotărâre AGA
Documente actualizate

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Softbinator Technologies SA, ce au avut loc în data de 13 aprilie 2022 începând cu ora 12:00 și respectiv ora 12:30.

Hotărâri AGA

Documente actualizate
 

Documente AGOA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Softbinator Technologies SA, ce au avut loc în data de 07 februarie 2022 începând cu ora 12:00 și respectiv ora 12:20.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & procuri persoane fizice

Buletine vot & procuri persoane juridice

Proiecte hotărâri